şimdiki zaman ile hakkında tüm bilgiler

       Şimdiki zaman,şuanda yapmış olduğumuz anı durumu eylemi anlatır.

                      ::Exercises::


  I'm playing a piano now.

    Are you playing a piona now?
    Yes, I'm.
    No,I'm not.

    Yes,I'm playing a piano now.
    No,I'm not playing a piano now.

                                 LOOK!!!

Şimdiki zamanda "_ing" takısı aşağıdaki kurallara göre yazılır.
  1.Fiilin son hecesinde "sesiz+sesli1sessiz"harf var ise son harfi çift yazılır.
      Examples::
 Cut=Cutting
Sessiz+sesli+sessiz

       Eğer fiilin sunu "w ı x,y"son harfi çift yazılmaz.
 Example:
  Fix=fixing
  Snow=Snowing   
    

2.Eğer son harfi "e" ile bitiyorsa "y" harfine dönüşür.
   Example::
                      
 Drive=Driving
 Come=Coming

3.Eğer fiilin sonu "ie" ile bitiyorsa "y" harfine dönüşecek:
                 ::Example::
Lie=Liing
Die=Dying
 


4.Bu iki kuralın dışında kalanlara "_ing" değişiklik yapmadan eklenir

   Read=reading    cry=crying     clean=cleaning     Say=saying   Try=triying

   Climb=Climbing   Play=playing    Jump=jumping     Eat
=eating    
                                  

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !