Şimdiki zamanla ilgili bilgi,cümleler...

Şimdiki Zaman Tense
Kouşma anında devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu zaman da kök halindeki fiile ING takısı eklenir. Tekil özeneler ve -He-She-it- için -is-, çoğul özneler ve- you-we-they- için -are- ve I öznesi içinse to be fiilinin -am- şekli kullanılır.
 present continuous
Positive Sentence Structure / Olumlu Cümle Yapısı
Subject (Özne) / Am-Is-Are / Verb + ING / Object (Nesne)

I am Cutting (Kesiyorum)
We are Cutting (Kesiyoruz)
You are Cutting (Kesiyorsun - Kesiyorsunuz)
They are Cutting (Kesiyolar)
He is Cutting (Kesiyor)
It is Cutting (Kesiyor)
She is Cutting (Kesiyor)
My Brother is Cutting. (Kardeşim Kesiyor)
My Brothers are Cutting. (Kardeşlerim Kesiyorlar)

Not: Am-is-are to be fiilleri sahış Zamirleri ile birleştirilerek kullanılabilir.

I am - I'm ( aym)
We are- We're (wiı)
You are - You're (Yuı)
He is - He's (Hi-z)
She is - She's (Şi-z)
It is - it's (its)
They are - They' re (deyı)

Negative Sentence Structure / Olumsuz Cümle Yapısı
Subject (Özne) / Am-Is-Are + not / Verb (Fiil) + ING / Object (Nesne)

Am-is-are to be fiillerinden sonra not getirilir. Not takısı is-are ile aşağıdaki şekilde kaynaşır.

is not - isn't (izınt)
are not - aren't ( a-nt)

I am not Cutting (Kesmiyrum)
We are not Cutting (Kesmiyoruz)
You are not Cutting (Kesmiyorsun - Kesmiyorsunuz)
They are not Cutting (Kesmiyorlar)
He is not Cutting (Kesmiyor)
It is not Cutting (Kesmiyor)
She is not Cutting (Kesmiyor)
My Brother is not Cutting (Kardeşim Kesmiyor)
My Brothers are not Cutting (Kardeşlerim Kesmiyorlar)

Interrogative Sentence Structure / Soru Cümle Yapısı
Am-Is-Are / Subject (Özne) / Verb (Fiil) + ING / Object (Nesne)

Am-Is-Are To be fiilleri cümle başına getirilmesiyle şimdiki zaman soru cümlesi kurulur.

Am I Cutting? (Kesiyor muyum?)
are We Cutting? (Kesiyor muyuz?)
are You Cutting? (Kesiyor musun? - Kesiyor musunuz?)
are They Cutting? (Kesiyorlar mı?)
Is He Cutting? (Kesiyor mu?)
Is It Cutting? (Kesiyor mu?)
is She Cutting? (Kesiyor mu?)
is My Brother Will Cutting? (Kardeşim Kesiyor mu?)
are My Brothers Will Cutting? (Kardeşlerim Kesiyorlar mı?)

Negative Interrogative Sentence Structure / Negatif Soru Cümle Yapısı
Am-Is-Are / Subject (Özne) / Not / Verb (Fiil) + ING / Object (Nesne)

Am I not Cutting? (Kesmiyor muyum?)
are We not Cutting? (Kesmiyor muyuz?)
are You not Cutting? (Kesmiyor musun? - Kesmiyor musunuz?)
are They not Cutting? (Kesmiyorlar mı?)
is He not Cutting? (Kesmiyor mu ?)
is It not Cutting? (Kesmiyor mu ?)
is She not Cutting? (Kesmiyor mu ?)
is My Brother not Cutting? (Kardeşim Kesmiyor mu ?)
are My Brothers not Cutting? (Kardeşlerim Kesmiyorlar mı?)

Are ve is ile not olumsuz Soru cümlelerinde isn't ve aren't kaynaşmış şekilde cümle başına getirilebilir.
aren't They Cutting? (Kesmiyorlar mı?)
isn't He not Cutting? (Kesmiyor mu ?)


The Present Continuous Tense ile ilgili bazı zaman zarfları.

At This Moment- now - at present: şimdi - şu anda

still: hala

Ing takısı ile ilgili kurallar.

1.Fiilin son harfi -e- ile bitiyorsa -ing- eklenirken -e- harfi kaldırılır.

To Give (Vermek) - Giving

2. Fiilin son harfi -ee- ile bitiyorsa -ing- eklenirken bir deüişiklik yapılmaz.

Too see ( görmek) - seeing

3.Tek heceli bir fiilde bir tane sesli harf varsa ve sessiz bir harfle son buluyorsa -ing- eklenirken son sessiz harf iki kez yazılır.

to sit ( oturmak) - sitting

To run (koşmak) - running

4. İki ve daha fazla heceli fiilin son hecesinde tek sesli harf ve son harfi sessiz harf ile bitiyorsa -ing- eklenirken son sesiz harf iki kez yazılır.

To Forbid (yasak etmek.) - Forbidding

5. Sonı L harfi ile biten fiilde L harfinden once tek bir sesli harf varsa -ing- eklenirken L harfi iki kez yazılır.

To Travel ( seyehat etmek) - travelling

6.Sonu -ie- ile biten bazı fiillerde -ing- eklenirken -ie- yerine -y- yazılır.

to lie ( yalan söylemek)- lying

to tie (bağlamak) - tying

to die ( ölmek) - dying

6. ING alamayan fiiler.

Bu fiiller ile yapılan ifadelerde şuanda yapılmakta olan bir eylem anlatılmak istense bile ING takısı alamazlar. Geniş Zaman halinde kalırlar.

to Have - Sahip olmak
To Forgive - Affetmek
To seem - Görünmek
To care - tasalanmak
To like - hoşlanmak
To desire - Arzu etmek
To Hate - Nefret etmek
To Love - sevmek
To Wish - Arzu etmek
To Want - İstemek
To Mean - Demek İstemek
To Suppose - Farzetmek
To Forget - Unutmak
To remember - Hatırlamak
To Understand - Anlamak
To Know - Bilmek
To Think - Sanmak
To Believe - İnanmak
To Feel - Hissetmek
To Smell - Koklamak
To notice - farkına varmak
To hear - İşitmek
To see - Görmek
To belong to - Ait Olmak
To Contain - kapsamak

Bazı Kullanıldığı Yerler.

1.Konuşma anında devam eden eylemleri anlatmak için.

I'm watching tv now- (Şuan Tv Seyrediyorum)

2.Konuşma anında yapılıyor olmasa bile o sıralarda yapılması devam edilen eylemleri ifade etmek için.

I'm surfing internet. - (internette geziniyorum)

3. Bir eylemin şuanda değil de yakın bir zamanda olacağını veya olmayacağını anlatmak için kullanılır.( yakın bir gelecek için- next week, this week, tomorrow, today, this evening, tonight gibi gelecek zaman zarfları kullanılabilir.)

He is coming to istanbul tonigt. (bu akşan istanbula geliyor)

4.Always- frequently gibi sıklık zarflarıyla yapılan şimdiki zaman cümlelerinde anlam Geniş Zaman' a benzer ve daima negative - olumsuzdur.

You are always coming to class late. (Derse hep geç geliyorsun.)

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !